მიზანი

მიგვაჩნია, რომ მუსიკალური განათლება სრულყოფილი პიროვნების ჩამოყალიბების აუცილებელი პირობაა. სწორედ ამიტომ, საქართველოს უნივერსიტეტის მუსიკის აკადემიის მიზანია ადრეული ასაკიდან ხელი შეუწყოს მოსწავლეების პიროვნულ განვითარებას და მათი ნიჭის რეალიზაციას. აკადემია იძლევა წარმატებული მუსიკალური კარიერის სრულ შესაძლებლობას.